Om NYTTidag.se

Det behövs ett komplement till våra stora medier.

Vi vill gärna peka på några av de där nyheterna som hamnar mellan redaktionerna, som få tar upp.

Vår ödmjuka ambition är ta fram och presentera korrekt information med en oberoende, pragmatisk världssyn.

Vi vill ge minoriteter, vanliga konsumenter och medborgare som kan tänka själva en röst. Vi lyssnar med skepsis till myndigheters dekret, politikers påhitt och ifrågasätter deras metoder – och söker upp den som drabbas.

Vår sajt och redaktion är under uppbyggnad.

Vad tycker du om vår inriktning? Skriv till oss och berätta om din världssyn, och vad du skulle vilja läsa mer nyheter om, eller om du vill bidra på något sätt.