Blog

Nya rön visar att cannabis är effektivt mot coronavirus

Cannabis skyddar mot coronavirus, har forskare i bland annat Kanada, USA och Israel upptäckt. Nu presenteras nya forskningsresultat och studier som visar på att cannabis är effektivt både som förebyggande medel mot coronavirus och som medicin mot sjukdomen COVID-19. Cannabis effekter på COVID-19 har upptäckts under tiden man arbetat med studier kring Cannabis effekt som medicin […]

Kontakta oss

Har du blivit orättvist behandlad? Skriv till oss och berätta varför.

En liten motpol till våra stora medier

En liten motpol

Det behövs ett komplement till våra stora medier. Vi vill gärna peka på några av de där nyheterna som hamnar mellan redaktionerna, som få tar upp. Vår ödmjuka ambition är ta fram och presentera korrekt information med en oberoende, pragmatisk världssyn. Vi vill ge vanliga konsumenter och medborgare som kan tänka själva en röst. Vi […]


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.